Wpisy użytkownika wszystkoofinanach z dnia 20 maja 2014

Liczba wpisów: 1

wszystkoofinansach
 
Zaciągając dług w trakcie trwania małżeństwa musimy pamiętać o tym, że ustawowo po zawarciu związku małżeńskiego posiadamy wspólnotę majątkową. Nawet w sytuacji gdy umowę kredytową lub pożyczkę podpisze tylko jedna ze stron, dług będziemy musieli spłacać wspólnie. Nawet jeżeli związek się rozpadnie i sądownie uzyskamy rozwód, wspólny dług nadal będzie podzielony między byłych partnerów.

Najczęściej uważa się, że przed długami małżonka lub byłego małżonka może uchronić intercyza. W wielu przypadkach tak właśnie jest, jeżeli zatem nasz parter lub partnerka wykazuje się jakąkolwiek nieodpowiedzialnością finansową warto rozważyć podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Jeżeli jednak zobowiązanie było przeznaczone na potrzeby rodziny tzn. obojga małżonków, intercyza nie uchroni przed wspólnym regulowaniem długu. Jest to jednak szczególnie bezpieczne rozwiązanie gdy jeden z małżonków podejmuje ważne decyzje finansowe obarczone dużą odpowiedzialnością i ryzykiem np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie z konieczności regulowania zadłużenia byłego małżonka. Jeżeli wykażemy, że zobowiązanie było zaciągnięte bez naszej wiedzy i zgody, współmałżonek był rozrzutny i przeznaczył fundusze uzyskane z kredytów/pożyczek min. na hazard lub inne nie związane z rodziną potrzeby.

W przypadku wspólnej decyzji o kredycie, obopólnej zgodzie i podpisaniu umowy kredytowej będziemy zmuszeni do spłaty wspólnego zobowiązania nawet po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Wierzyciel, który nie otrzymuje należnych rat może domagać się zwrotu pieniędzy i wystąpić o egzekucję należności przez ściąganie części naszego majątku lub konkretnej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia. Zgodę na kredyt, pożyczkę można wyrazić przed, w trakcie a nawet po zaciągnięciu zadłużenia a wierzyciel musi okazać dokument pisemny, który będzie dowodem na wyrażenie zgody małżonków na zaciągnięcie długu. Na tej podstawie może wystąpić do sądu o żądanie spłaty przez drugiego małżonka.