Wpisy użytkownika wszystkoofinanach z dnia 14 października 2014

Liczba wpisów: 1

wszystkoofinansach
 
Od pewnego czasu, w ofertach niektórych banków pojawia się nowy rodzaj lokat: lokaty dwuwalutowe. Czym one są i w jaki sposób różnią się od lokat klasycznych? Lokaty dwuwalutowe, nazywane także Dual Currency Deposit są lokatami z dodatkową klauzulą przewalutowania w określonych okolicznościach rynkowych. W czasie podpisywania umowy ustala się nie tylko długość, oprocentowanie i kwotę lokaty, ale także walutę na którą może nastąpić przewalutowanie oraz kurs, który będzie ewentualnie użyty w takim przypadku. Atutem takiego rozwiązanie jest to, że klient uzyskuje znacznie wyższe oprocentowanie, niż w przypadku zwykłych lokat, jest jednak i poważna wada, mianowicie klient godzi się na  ryzyko przewalutowania kwoty lokaty na inną walutę po kursie określonym w dniu zawarcia umowy (w takim przypadku następuje częściowa utrata wartości inwestycji).
Cechy charakterystyczne lokat dwuwalutowych
Tego typu lokaty mają kilka specyficznych cech, które z pewnością przybliżą i pozwolą zrozumieć z jakim produktem mamy do czynienia. Po pierwsze minimalną kwotą, którą należy złożyć, aby otworzyć lokatę dwuwalutową jest aż 100 tysięcy złotych, lub ich równowartość w innej walucie, chociaż obecnie zdarza się, że takie lokaty są dostępne w niektórych bankach już od 25 tysięcy złotych. Druga rzecz, to zawarcie umowy na określony czas, począwszy od dwóch tygodni, a kończąc na dwunastu miesiącach. Ponadto wpłatę początkową realizuje się w walucie bazowej, natomiast później wypłaty można dokonać w drugiej, wyznaczonej walucie. Na umowie podpisywanej z bankiem, musi znaleźć się więc kwota lokaty i jej oprocentowanie, ale także początkowy kurs wymiany pomiędzy dwoma wybranymi walutami. Co charakterystyczne dla lokat dwuwalutowych- mają one wyższe oprocentowanie niż lokaty zwykłe, składają się bowiem z oprocentowanie zdeponowanej lokaty terminowej oraz premii otrzymanej za ryzyko, tak zwanej premii opcyjnej pomniejszonej o marżę bankową. Jednak tak naprawdę ostatecznego zysku nie da się przewidzieć, mimo iż oprocentowanie jest wyższe, więc istnieje możliwość osiągnięcia większego zysku, to wyższe jest także ryzyko, gdyż nie ma możliwości przewidzenia prawdopodobieństwa przewalutowania. Ważnym jest też wiedzieć, kiedy owo przewalutowanie następuje. Odbywa się ono w momencie, gdy dojdzie do przekroczenia ustalonego w dniu złożenia depozytu kursu walutowego. W takim przypadki, wartość kapitału zwróconego klientowi, składającemu depozyt będzie mniejsza niż jego faktyczna wartość rynkowa na dzień dokonania przewalutowania. Dlatego też, wysokość gwarantowanych odsetek jest zależna od prawdopodobieństwa przewalutowania, im jest ono większe, tym wyższa wartość gwarantowanych przez bank odsetek. Takie prawdopodobieństwo zaś, uzależnione jest od kursu walutowego, na który usługodawca i klient umawiają się w dniu zakładania lokaty. Jeżeli nie dojdzie do przekroczenia ustalonego w dniu złożenia depozytu kursu, kapitał jest wypłacany w walucie, w której został złożony. Odsetki natomiast zawsze wypłacane są w walucie bazowej, niezależnie od kursu.
Jak wybrać najlepszą lokatę dwuwalutową?


Wybierając lokatę dwuwalutową, należy oczywiście zapoznać się z ofertami poszczególnych banków, właściwie nie pozostaje nic innego jak porównać te oferty. Najlepiej skorzystać z powszechnie dostępnych w Internecie zestawień lokat, które przygotowuje większość portali związanych z finansami. Dobrym rozwiązaniem jest też użycie tak zwanych porównywarek lokat, które zestawią nam szybko oferty kilku podmiotów. Na tej stronie dowiesz się więcej o kredytach gotówkowych www.kredytomania.eu/.